ما هم بساط می کنیم

همچنین با اقدام خوب صورت گرفته از سوی ناشران این گونه آثار با کاهش قیمت محصول به راحتی میتوان اقدام به خرید نسخه ای از این فیلم ها کرد و بهایی به اندازه قیمت یک نوشابه خانواده برای تهیه این محصول سالم فرهنگی پرداخت .

ارزش این کار زمانی بیشتر خود را می نمایاند که در یابیم شبکه سازمان یافته یا خودروی غیر مجاز برای عرضه جنس بدلی و غیر مجاز خود از هر شیوه ای سود می جوید . در این سال ها ، فروش فیلم در چهار راه ها ، پشت چراغ های قرمز ، بساط در معابر و استفاده از پیک های موتوری خاص و روش هایی از این دست از چشم هیچ ناظری پنهان نیست و تذکر ات گاه و بیگاه نمایندگان مجلس در گلایه از این وضع به خوبی نمایانگر نگرانی اولیای جامعه از این پدیده است . اما باید اذعان کرد اقدامات مراجع انتظامی و قضایی در خوش بینانه ترین حالت به پاکسازی مراکز رسمی عرضه و واحدهای صنفی انجامیده و شعاع آن هنوز جلو ه هایی را که مصادیق آن در سطور پیشین آمد ، در بر نگرفته است .

بنابراین هیچ استبعادی ندارد که شبکه مجاز علاوه بر استفاده از همه مجاری مشروع از سایر شیوه های ارتباطی نظیر مواجهه چهره به چهره  یا پهن کردن بساط در هر کوی و برزن سود برد تا در رویارویی نفس گیر با شبکه غیر مجاز به زبان ساده کم نیاورد.!

/ 0 نظر / 10 بازدید