پیامدهای افزایش قیمت رایت

در ماههای اخیر که عده ای از تهیه کنندگان، منتقد موسسات ویدیو رسانه شده اند و بر این عقیده اند که فیلم هایشان با قیمت های مناسبی از سوی آنها خریداری نمی شود، در تحلیل مسائل، یک واقعیت مورد غفلت قرار گرفته است و آن این است که در هیاهوی رسانه ای ایجاد شده، کمتر کسی به عوارض منفی افزایش قیمت رایت فیلم ایرانی توجه کرده است. به یادداشته باشیم که قبل از اعمال قانون هدفمندی یارانه ها که البته تاثیر آن در هزینه تمام شده تولیدات سینمایی و ویدیویی قابل کتمان نیست، معترضان استدلال می کردند که تولید فیلم های ویدیویی سبب افزایش دستمزدها در سینما شده و دست و دلبازی ویدیو رسانه ها در پرداخت دستمزدهای نجومی به طمع و آزمندی بازیگران سینما دامن زده است. منتقدان – بخوانید تهیه کنندگان- به هر دست آویزی متوسل می شدند تا آب رفته را به جوی بازگردانند و منحنی سینوسی قیمت رایت ها را دوباره به اوج برگردانند. متن کامل این یادداشت را در وب سایت روزانه های سینمایی بخوانید.

/ 0 نظر / 15 بازدید