قانون برای همه

کمترین پیامد ارائه چنین فیلمی به مراجع صدور پروانه نمایش آن بود که سازندگان اثر نخستین بازخورد های رسمی را دریافت می کردند و امکان اعمال اصلاحات لازم را می یافتند. نظیر همان واکنشی که حوزه علمیه قم نشان داد و مستندات و ارجاعات فیلم را صحیح ندانست. به هر حال چنانچه پیگیری چگونگی تولید و انتشار فیلم هایی از این دست در دستور کار مراجع مسئول قرار گیرد و همه چیز به اظهار نظر موافقان و مخالفان پیرامون محتوای فیلم محدود نشود، قطعا" نادیده انگاشتن مقررات موجود در زمینه تولید، تکثیر و توزیع فرآورده های سمعی و بصری یکی از مواردی است که مرتکبین باید در برابر آن پاسخگو باشند. به زعم بنده منعی برای صدور مجوز تولید یا انتشار چنین برنامه هایی وجود ندارد و با سعه صدری که در محافل دینی می توان سراغ گرفت، می توان زمینه را متقابلا" برای عرضه فیلم هایی با دیدگاه هایی متفاوت در این زمینه با فرض مراعات اصول بدیهی، فراهم کرد. زیرا اگر واقعا" تقاضا برای مشاهده چنین برنامه هایی وجود دارد و استقبال زاید الوصفی از آنها به عمل می آید، پاسخ به این نیاز نباید مورد غفلت قرار گیرد.

در همین ارتباط : امام جمعه مشهد تکذیب کرد

/ 2 نظر / 15 بازدید
محمد جواد

سلام با اینکه من تاکنون هیچ اثری را برای توزیع به وزارتخانه ارسال ننموده ام ولی با دورنمایی که از چرخه این قبیل کارها سراغ دارم دو نکته قابل گفتن است: 1. در کشور ما همه آزادند جز بچه حزب اللهی ها! لذا بچه مذهبی ها عموماً چون برای تولید و توزیع آثارشان با مشکلات فراوانی رو به رو می شوند، سعی بر این دارند که راه هایی غیر معمول ولی آسان و مطمئن را طی نمایند. 2. اگر چرخه پاسخ را کمی آسان تر و سریع تر کنیم مطمئناً عده بیشتری برای اخذ مجوز به سراغ معاونت خواهند آمد.

آشنای قدیمی

آقای فروتن ... با تمام احترام و ارزشی که برای شما قائلم ... ولی با بند 1 کامنت محمد جواد موافقم ! آقای فروتن ... در وزارت ارشاد (معاونت سینمایی نه) برای گرفتن مجوز چند محصول (هنری) تا مرز ورشکستگی پیش رفتیم ! چون محصولاتمات برای صهیونیست شناسی و دشمن شناسی بود ! آنه هم با هزینه شخصی .... ولی برخی دوستان ظرف 2 روز مجوز ساسی مانکن رو هم می گیرن ! ولی اگه بچه حزب اللهی باشی و کارت برای حکومت باشه و کسی هم پشتت نباشه متاسفانه له میشی ! این جمله : در این کشور همه آزادند جز بچه حزب اللهی ها ، هم گفته سید شهیدان اهل قلم، سید مرتضی آوینی ست . خوش گفته و به جا ... باور کنید باید با بچه حزب اللهی ها مهربان تر باشیم