اینترنت افشا می کند

از همکاران خواستم با مدیر سینما تماس حاصل کنند و پیغام دهند که اگر حرفش را اصلاح نکند، در صدد ارسال جوابیه برخواهیم آمد.

فردای آن روز مدیر سینما ضمن عذرخواهی از همکارانم قول داد که گفته هایش را اصلاح خواهد کرد. اما در این میان یک سوال ذهن او را سخت به خود مشغول کرده بود؛ به طوری که کنجکاوانه به دنبال جواب برای آن می گشت. مدیر سینما غافل از چتر فراگیر اینترنت، پرسیده بود :

" هفته نامه تازه به دست من رسیده است، شما چه طور خبردار شده اید ؟! "

/ 0 نظر / 6 بازدید