که کار خیر بی روی و ریا کرد

چند سالی بیشتر نیست که او را می شناسم. آرام و فکور کارهای به ظاهر نشدنی بسیاری را به سامان رسانده است. به حوزه کاری اش آنقدر مسلط است که پیچیده ترین مسائل و جنبه های فنی تولید و پخش سینما را به گونه ای طرح می کند که تکلف و تصنع در بیانش احساس نمی کنی. علوم و تازه ترین دستاوردهای علمی و فناوری های نوین صنعت صدا و تصویر را دنبال می کند و از سبوی دانستنی هایش دیگران را هم سیراب می سازد. از بد حادثه با اینکه در پنج سال اخیر منشا تحولات بسیاری بوده است و اصطلاحا" در حوزه ای خبرخیز کار می کند و چراغ سینما را در بسیاری از نقاط کشور روشن نگه داشته است، دستاوردهای او و همکارانش بازتاب در خوری نیافته است. سایت موسسه هم مثل بسیاری از وب سایت های وابسته به دولت به روز نیست و عطش علاقمندان را برطرف نمی سازد. شاید بیشترین سفرهای زمینی و هوایی را در این سالها برای سرکشی، مطالعه و یا نظارت بر کار کارگاه های ساخت و بازسازی سینماها در بین مدیران این حوالی، داشته است. به مصداق قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری، همه کسانی که باید او را بشناسند و تراز خدمتگزاری اش را در میزان انصاف قرار دهند، به خوبی زیر و بم رفتار شغلی و سیره مدیریتی اش را دریافته اند و نیازی به خواندن چنین یادداشت هایی ندارند. غرض از درج این مختصر تذکاری به ساکنان کوی خبر و گزارش بود که در انتظارند تا خبر تعطیلی سینمایی را در گستره ای به وسعت کشور و منطقه پژواک دهند(مشت نمونه خروار) اما برای انعکاس در خور تحسین مجاهدت های مردان کار بلدی چون او و همکارانش که امید و نشاط را برای بسیاری از هموطنان به ارمغان برده اند، کاری نمی کنند. این گفتگو را بخوانید تا پرده از چهره ای که موضوع این یادداشت بود، برداشته شود.  

/ 1 نظر / 7 بازدید
فرشاد عظیمی

زمانیکه ساخت برج و پاساژ بر مراکز فرهنگی از جمله سینما الویت یافته است چنین تلاشی را تنها در اندیشه و بازوان مردان بزرگ می توان دید. برای ایشان آرزوی نیکروزی و موفقیت داریم.