بررسی طرح ممنوعیت عرضه فیلم در بسته های شانسی

از دیگر سو تداوم این رویه سبب ظهور شرکت های خلق الساعه برای تهیه و تولید انواع بسته های شادی بی کیفیت و ارزان به نام های تجاری سک سک و لپ و لپ و نظایرهم شده است که ظاهرا" تنها کالای به درد بخور در چنین بسته هایی چیزی به جز فیلم ارائه شده نیست. فاجعه بارتر آنکه ظاهرا" استیصال موسسات در حفظ و نگهداری فیلم های برگشتی از بازار به حدی رسیده است که در بسته هایی از این دست بیش از یک فیلم گذارده و عرضه می شود.! متن کامل این داداشت را در وب سایت روزانه های سینمایی بخوانید.

/ 0 نظر / 22 بازدید