حاشیه ای بر حاشیه سود

تا سال گذشته سازمان های بازرگانی استانها و تعزیرات حکومتی به حاشیه سود محصولات نمایش خانگی در مراکز عرضه  و فروش اعتراض داشتند و معتقد بودند، جنین حاشیه ای بر منطقی استوار نیست و ضمن بر هم زدن مناسبات معمول در بازار، اجحاف به خریداران در پی دارد . از این روی احساس تکلیف کردند و با احضار چند مدیر از بین موسسات ویدیو رسانه خواستار توضیح و توجیهات روشن از جانب آنان شدند. احتمالا" روشنگری دوستان احضار شده و کمی هم تفسیر و توجیه مرجع ناظر دولتی که ما با باشیم بی تاثیر نبود و بفهمی و نفهمی از تیزی وتندی برخوردها و اعتراضات کاسته شد. متن کامل یادداشت را می توانید در وب سایت روزانه های سینمایی بخوانید.

/ 0 نظر / 19 بازدید